Språkresa – Bästa sättet att lära sig språket

Det finns många vägar att gå för att lära sig ett nytt språk riktigt bra. Skolan är ett första steg men de som vill nå högre får även ta några extra steg. För även om man lär sig engelska och vanligtvis ett språk till i skolan så är detta oftast bara på en basnivå. Det är därför som både många språklärare och andra som är vana med språkinlärning rekommenderar språkresa. Dessa finns i många olika utföranden men poängen är att man ”dränks” av språket under några veckor. Man pratar, lyssnar, läser exempelvis engelska och inom kort kommer man även att börja tänka delvis på detta språk. språkresa

Att vara totalt omgiven av det främmande språket är bevisligen det mest effektiva sättet att ”boosta” sin språkinlärning. Det visar sig inte minst på de invandrare som omger sig med svensktalande vänner. De lär sig språket betydligt snabbare än de som inte har denna möjlighet. Inte för att man pluggar hårdare i skolan utan för att man använder språket och tränar i  vardagen. För det är som forskningen påpekar att den som vågar säga fel kommer bli den som säger mest rätt i längden.

Språkresa – Kickstarten

Det finns ett brett utbud av språkresor idag och två av de varianter som har blivit mycket populära för närvarande är äventyrsresorna och intensivkursresorna. Oftast är det helt olika deltagare på dessa. Äventyrsresorna vänder sig främst till ungdomar som just gått ut gymnasiet och vill uppleva världen på ett eller annat sätt. Äventyret kan bestå att deltagarna på resan får testa på allt från bergsklättring till fallskärmshoppning men det kan lika gärna vara att man bor, arbetar och studerar i flera olika amerikanska städer under flera månader. Vilken resa man väljer beror främst på vad man vill få ut av resan och hur länge man kan vara borta.

Intensivkursresorna är vanligare bland vuxna och däribland en hel del affärsmän. De har inte tid att gå på språkkurs någon kväll i veckan och däremellan läsa sina glosläxor för att sakta men säkert lära sig det nya språket. Istället väljs dessa resor som har ett enda mål – att man ska lära sig så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Glöm fritid och nöjen, här är det undervisning hela dagarna, läxor på kvällarna och språkinlärning i stort sett 24 timmar om dygnet.

Språkresan kan alltså ses som en kickstart i språkinlärningen. Men att få denna start ”boost” och sedan inte ta vara på det utgångsläge man sätter sig i är det allt för många som gör. Språkresan kan varit ett minne för livet och detta samtidigt som man lärt sig att våga uttrycka sig och använda exempelvis engelskan eller tyskan. Men vad händer när man kommer hem? När man sätter sig i skolbänken igen och samsas om lärarens uppmärksamhet under 3*60 minuter per vecka och detta tillsammans med 25 andra. Hur lång tid tar det innan boosten mister sin effekt?

De som verkligen tar sin språkträning på allvar fortsätter på samma höga nivå genom hela skoltiden men många gånger behövs då ett extra stöd bredvid de tre lektioner som man får per vecka. Det kan vara att man har tvåspråkiga föräldrar eller att man umgås mycket med människor som talar det språk man vill lära sig. Finns inte den möjligheten är läxhjälp ett mycket bra alternativ.

Läxhjälp – För att hålla språket uppe

Vilka ämnen som elever behöver extra stöd i med hjälp av läxhjälpsföretag varierar men det är tydligt att matematik och språk är de ämnen som slår hårdast mot de elever som kommer efter. Kommer man efter inom exempelvis en kurs geografi så kan man utan större svårigheter läsa nästa kurs. Men kan man inte glosorna eller grammatiken blir nästa steg i språkinlärningen relativt svår att förstå sig på. Det är därför som läxhjälpsföretag också får väldigt många elever med just fokus på matematik och språk.

Många tänker att det enbart är de svagaste, som inte hänger med i skolan, som tar hjälp av dessa företag som erbjuder läxhjälp. Kanske var det så från början men idag är det minst lika många som vill utveckla sina kunskaper för att nå högre betyg och få bättre kunskaper inom ett ämne. De som kommit hem från språkresan kanske inser att man vill ta vara på den start man nu fått och inte tappa de kunskaper som byggts upp under de veckor eller månader man varit borta. Genom att få privatundervisning exempelvis en gång i veckan får man 100% uppmärksamhet och kan fokusera helt på språkinlärningen. På så vis blir inte bara språkresan ett minne för livet utan också en utbildning som man bygger vidare på och har användning för hela livet.

Comments are Disabled