Ölands fantastiska historia

Öland är definitivt ett av mina favoritresmål och dess geografi och historia kan man inte tröttna på. Öland är Sveriges minsta landskap, men den näst största ön. Öland ligger i Östersjön och är förbunden med fastlandet tack vare Ölandsbron som byggdes 1972.

Kunglig jaktpark

Förr fanns den viktigaste bebyggelsen längs öns östra kust. På västra sidan fanns en stad som hette Köping och som var den viktigaste handelsplatsen under tidig medeltid. Ölänningarna fick dock inte bedriva sin egen handel på den tiden, utan all deras handel var tvunget att ske via Kalmar. Mellan 1569 och 1801 var Öland inrättat som kunglig djurgårdsinrättning. Det innebar att hela Öland var en slags kunglig jaktpark och allt villebråd tillhörde kungen. Det innebar i sin tur att ölänningarna inte fick jaga, inte fick äga jaktvapen, eller ens äga hundar eftersom de kunde störa kungens jakt. År 1816 blev det dock ändringar eftersom då anlades staden Borgholm efter ett kungligt beslut.

Karg alvarmark

hotell ölandÖland består av kalksten och lockar årligen massor av besökare och speciellt sommartid är det inte helt enkelt att hitta hotell på Öland. Den kalkrika berggrunden har gett upphov till den rika flora som finns på ön, av bland annat orkidéer. Södra Öland domineras av en stäppartad och trädlös slätt som heter Stora alvaret. Området närmast Kalmarsund, som kallas för Mörbylångadalen, är dock väldigt olikt den karga alvarmarken. Detta område räknas nämligen till ett av de bördigaste odlingsområdena i Sverige. Där odlades förr sockerbetor, men numera är det främst jordgubbar, potatis, gurka, lök och bruna bönor som odlas och produceras på ön. Ölands jordbruk producerar stora mängder mjölk och Öland är Sveriges i särklass mjölktätaste område. Det finns ett bälte av lövskog på ön som kallas för Mittlandsskogen och detta är det största sammanhängande lövskogsområdet i hela norra Europa. På Öland finns flera forntidsminnen, exempelvis järnåldersborgar, runstenar, gravfält, en medeltidskyrka och en slottsruin. Ett karaktäristiskt inslag på Öland är de hundratals väderkvarnar av trä som finns här och var i det öländska kulturlandskapet.

Comments are Disabled